Afspraken aanpak smokkel en illegale handel in tabaksproducten

Om smokkel en illegale handel in tabaksproducten nog meer tegen te gaan is er vandaag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. Het MoU is ondertekend door Douane Nederland en de branche-organisaties voor de tabaksindustrie Stichting Sigarettenindustrie (SSI) en de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK).

In deze organisaties zijn de volgende bedrijven verenigd: British American Tobacco Nederland B.V., JT International Company Netherlands B.V., Imperial Tobacco Nederland, Biggelaar Tabak B.V. en Heupink & Bloemen Tabak B.V.

In 2010 heeft de Douane samen met de FIOD 132 miljoen sigaretten in beslag genomen. Als deze sigaretten in Nederland op de markt waren gebracht, zou de Nederlandse schatkist een bedrag van 22,2 miljoen euro aan accijns en BTW zijn misgelopen.

Het merendeel van de vangsten is gedaan in de haven van Rotterdam. Op basis van het risico-selectie-systeem van de Douane zijn containers geselecteerd waarin de sigaretten gesmokkeld werden; daarnaast zijn er ook zendingen onderschept omdat informatie van de branche-organisaties en merkhouders doorgespeeld werd.

Om op een structurele wijze gebruik te kunnen maken van dergelijke informatie van de SSI en de VNK is het MoU opgesteld. De Douane kan op deze manier het risico-selectie-systeem nog meer verfijnen waardoor er in de toekomst hopelijk nog meer sigaretten en andere tabaksproducten onderschept kunnen worden.

Het MoU is ook belangrijk voor de SSI en de VNK. Wanneer nagemaakte sigaretten op de markt komen, verstoort dat de reguliere markt. Daarnaast is er een aanzienlijk gevaar voor de gebruikers omdat in deze nagemaakte producten vaak inferieure en gevaarlijke grondstoffen zijn verwerkt.

Bron: Rijksoverheid

Op June 17, 2011